Živimo v času visokotehnoloških izdelkov, vrhunskih produktov, poplave informacij in novih znanj. Prav zato živimo lagodneje, a hkrati smo neprestano v stresu. Zmanjkuje nam časa za družino in zase. Težko dohajamo tempo sodobnega sveta. V takšnem kaotičnem svetu rastejo naši otroci.

Imajo veliko možnosti pa vendar nimajo vsi enakih priložnosti. Pretežka snov, ogromno domačega dela, neutrjene osnove in nerazumljive zahteve so tako za otroke kot starše velik izziv. In prav to je bilo jedro poglobljene družinske debate, na koncu katere smo se vprašali: »Kaj lahko storimo, da otrokom in staršem pomagamo?«

Vodil nas je cilj, da želimo srečne, motivirane in kompetentne otroke, ki suvereno opravljajo naloge in imajo trdno osnovo za napredovanje. Samo ta pot namreč vodi do srečnih staršev, starih staršev, tet in stricev… in s tem do mirnega, ljubečega ter zdravega družinskega okolja.

Ta pot nas je pripeljala do portala sos-sola.si


Alenka Knez, mama, babica, učiteljica strokovnih predmetov v pokoju, avtorica delovnih zvezkov, državna nagrajenka za življenjsko delo v srednjem šolstvu.

Alenka je avtorica večine učne vsebine na portalu. Svoje bogate izkušnje s poklicne poti v srednjem šolstvu je v zadnjih desetih letih uporabila pri pomoči šoloobveznim otrokom. V preteklem letu je podrobno preučila in analizirala vse učne standarde, nacionalna preverjanja znanja, Belo knjige ter vse ostale relevantne dokumente za pouk matematike v prvem triletju. Rezultat tega dela je portal sos-sola.si, ki je pred vami.

fb_linkSašo Knez, sin, brat, profesor fizike, učitelj letenja, vodja šolanja v Pipistrelovi Akademiji za letalstvo, preizkusni pilot, strokovnjak za e-učenje.

Saševa zamisel o prenosu Alenkinega truda in izkušenj v portal za e-učenje je projektu in s tem predvsem njegovim pozitivnim učinkom omogočila nacionalni doseg. S svojim uigranim moštvom iz Aereforma, ki ima izkušnje tudi z evropskimi projekti s področja izobraževanja, skrbi za samo zasnovo, delovanje in razvoj portala.

fb_linkJure Knez, sin, mož, oče, brat, doktor znanosti, tehnični direktor podjetja DEWESoft, prejemnik nagrad Podjetnik leta in Zlate gazele.

Jure je oče štirih šoloobveznih otrok in portalu nudi svoja znanja projektnega vodenja in določanja strategij. Njegova strast je prepoznavanje dobrih idej. Njihovim ustvarjalcem, začetnikom in mladim poslovnežem pomaga, da jih razvijejo in z njimi uspejo. V portal vlaga svoj sloves, znanje in izkušnje ker verjame v boljšo okolico in svet, ki jo tudi aktivno soustvarja.

fb_linkMedtem ko Alenka ves čas prekipeva od viška energije in iskri od zamisli, iz Jureta in Saša veje preudarnost očeta Marjana, ki je celotni družini nudil neuničljivi temeljni kamen za vse njihove podvige. Marjan je po kratki in hudi bolezni preminil v decembru 2015.

Bistveni ustvarjalci portala so še profesorica in oblikovalka Katarina Bebar ter zunanji sodelavci administrator Mitja Podreka, razvojnica Nataša Vidgaj, video producent Tomaž Praunseis, fotograf Mitja Ličar, oblikovalec spletnih strani David Hanč ter lektorica Alenka Paternoster.

KAJ ŽELIMO DOSEČI S PORTALOM SOS-SOLA.SI?

Portal ima kratkoročne in dolgoročne cilje.

Kratkoročni cilji se dotikajo vseh, ki imate trenutno otroke v prvem, drugem ali tretjem razredu in se ukvarjate z domačimi nalogami. S portalom sos-sola.si vam želimo pomagati, da bo vaš otrok:

seznam_modri razumel in uporabljal osnove matematike v vsakdanjem življenju
seznam_modri suvereno osvojil temeljno znanje, ki mu bo omogočilo lažje napredovanje v višjih razredih
seznam_modri imel pozitiven odnos do šole, še posebej do matematike
seznam_modri z vašo pomočjo učinkoviteje opravljal šolske obveznosti, kar pomeni, da bo družinski čas manj obremenjen s šolskim delom

Če imate otroka v teh razredih so vse težave realne in v sedanjem času. Kratkoročno portal pomaga vam, ki nimate časa čakati na novo Belo knjigo o šolstvu, na novo reformo osnovne šole, na popravke učnega načrta glede na rezultate NPZ-jev ali PISA raziskav. A vendar je portal kot dolgoročni projekt usmerjen v prihodnost. Z našim delom in vašo podporo želimo doseči:

seznam_zeleni dobro temeljno znanje osnovnošolske matematike, ki je predpogoj za nadaljevanje šolanja na tehniškem in naravoslovnem področju, ki je za sedanjo in bodočo družbo izjemno pomembno
seznam_zeleni  zmanjšanje socialne diferenciacije otrok

Živimo v času velikih družbenih sprememb. Verjamemo, da je lahko vzdržna in uspešna družba samo takšna, ki temelji na znanju in enakosti možnosti. Teza ustvarjalcev portala je, da ima veliko sodobnega gorja vzrok v šibki osnovni spretnosti računstva. Kot priča spodnji dokument pa ta teza nikakor ni izvirna.

KONČNI CILJ


Največja želja ustvarjalcev portala je, da pride dan, ko portal ne bo več potreben.


knjizica_intro

(Ljudska računica, 1947)


Facebook